Acknowledgements

Abir Chakraborty

Abrar Ali Khan

Alana Sobelman

Anmol Kaur

Anupriya Singh

Chirag Singal

Chris Scott

Harsha Vardhan

Hasini Kakumanu

Kartikeya Reddy

Kunzang Choeki

Kush Rawal

Mahaveer Kaushik

Mahek Chhajer

Mahesh Nallapati

Munirmahedi Paviwala

Nithyashree Manohar

Prakruti P Kumar

Quicksand Design Studio

Rimika Prasad

Sanya Swain

Sumit Sharma

Swaroop

Tanya Choudhary

Thakur Alabhya Singh